Aan wie worden de tulpen gedoneerd?

De tulpen worden gratis geleverd en gedoneerd aan de verzorgingstehuizen in Zwolle.