Waarom de actie: Hulp door een tulp?

De corona crisis heeft grote gevolgen voor de bloemensector. Momenteel worden er veel tulpen vernietigd. Dit is natuurlijk heel erg vervelend.

Daarnaast zijn er veel ouderen die leven in een verzorgingstehuis en geen bezoek kunnen en mogen ontvangen en daarnaast niet beschikken over voldoende digitale middelen.

Om te zorgen dat de ouderen niet eenzaam zullen verpieteren, is ervoor gekozen om ze een hart onder de riem te steken door middel van een bloemetje.